חלוקת רכוש | גירושין - היפרדות במחשבה תחילה

גירושין - היפרדות במחשבה תחילה

מאת: דני מור, שמאי מקרקעין מוסמך

הליך גירושין טומן בחובו לצד המטענים הרגשיים והאמוציונאליים, גם "הליך כפוי" של הפרדת רכוש, מקרקעין, מטלטלין, מזומנים וכדומה.

היות ועפ"י רוב, הנדל"ן מהווה עיקר הרכוש שנצבר במהלך חיי הנישואים, צעד ראשון מתחייב הינו קבלת תמונת מצב נכונה באשר לאומדן ה"שווי ההוגן" של הנכסים במונחי נטו (לאחר ניכוי מיסים והיטלים, ככל שקיימים, לדוגמא: מס שבח, היטל השבחה, דמי הסכמה למינהל מקרקעי ישראל, פרעון/סילוק הלוואות/משכנתאות וכדומה), שיוותרו בסיומו של הליך הפרדת התא המשפחתי.

במרבית המקרים, ה"שווי ההוגן" של הנכסים יתקבל ככל שהליך הפרדת הרכוש ע"י מכירתו, חלוקתו, פיצולו וכדומה, יעשה, ככל שניתן, בחשיפה רחבה למעגל רוכשים פוטנציאליים רב.

בהליך משולבים לעיתים קרובות אינטרסים מנוגדים של בני הזוג, אך בד בבד חייבת להיות מוכוונות משותפת להשגת הערך הכלכלי המרבי, וחלוקה מאוזנת של המשאבים ו/או בכפוף לצרכים השונים ו/או הנחיות בית המשפט ו/או הסדרים מוסכמים וכדומה.

במונח נכסי נדל"ן ניתן לכלול מגוון רחב של קטגוריות: דירות מגורים, קרקעות חקלאיות, קרקעות למגורים, קרקעות לתעשייה ומסחר, יחידות נופש, נכסים מניבים ועוד.

ברור אפוא כי המיומנות והטיפול המקצועי בכל סוג של נכסים - שונה, ונדרשת הבנת "חבילת הזכויות" הכוללת, ופירוקה למרכיביה השונים, תוך התמודדות שונה בהתאם למצב המשפטי, המצב הקנייני, המצב התכנוני-רישויי, וכדומה. כנ"ל, לגבי הסתייעות באנשי מקצוע לצורך השגות להפחתת מיסים והיטלים.

כשמדובר במספר נכסי נדל"ן, ולעיתים בעלי מאפיינים שונים, ראוי כי בני הזוג ו/או באי כוחם יערכו מעין "תכנית עסקית", לעניין מאזן הנכסים וההתחייבויות שלהם, ודרך מימושם, לרבות איתור ורכישת דיור חלופי.

ניתן וראוי להסתייע מקצועית בבעל רישיון שמאי מקרקעין מוסמך מטעם מועצת שמאי המקרקעין שבמשרד המשפטים. שמאי מקרקעין הינו בעל השכלה רחבה בתחום הנדל"ן ונגזרותיו, מחוייב בעמידה בהצלחה בבחינות חיצוניות של משרד המשפטים, תקופת התמחות והכשרה, עבודה בהתאם לחוק שמאי המקרקעין ותקנותיו, תקינה וגילוי דעת מקצועיים, אתיקה מקצועית וכדומה.

מובן מאליו כי אדם לא ירכוש רכב ללא בדיקה תחילה של מכון מקצועי. קל חומר, להבנתי, שביצוע פעולות יקרות ערך ומשמעות בנדל"ן, ילוו מקצועית על ידי שמאי מקרקעין מוסמך וימנעו חלילה טעויות כספיות שעלולות לשנות את מהלך חייו ו/או איכות חייו של מי שממילא נמצא בצומת דרכים אישית, לא פשוט, כלל ועיקר.

על הכותב: דני מור, שמאי מקרקעין מוסמך, חבר הועד הארצי של לשכת שמאי המקרקעין בישראל, יו"ר ועדות שונות בלשכת השמאים: ועדת רשויות תכנון, ועדת ביטוח אחריות מקצועית, ועדת ביטוח בריאות. בעל ניסיון עסקי רב, למעלה מ- 17 שנים, כשמאי מקרקעין, ומנהל פיתוח עסקי בחברות נדל"ן.

האמור - מידע כללי בלבד. אינו תחליף לייעוץ ובדיקה פרטנית ע"י איש מקצוע.